5.20.2015

Resiliència

El concepte de resiliència deriva del llatí resilire (rebotar). És un concepte adoptat per la psicologia procedent de l'enginyeria de materials i fa referència al fet que els cossos retornen a la seva forma inicial després d'haver estat sotmesos a una pressió que els deforma sense trencar-los, com succeeix amb una pilota de goma o un goma elàstica.
L'Associació de Psicologia Americana la defineix com: "Procés i resultat d'adaptar-se degudament a experiències de vida difícils o desafiants, especialment mitjançant una flexibilitat i una adaptació mental, emocional i conductual, a les exigències externes i internes". En paraules del psiquiatre Boris Cyrulnik, autor de referència en aquest tema: "Tots els éssers humans experimenten proves a la vida. Tots són ferits, alguns es deixen abatre i alguns es tornen a reconstruir, malgrat les seves ferides. Aquesta és la definició de resiliència".
La psicologia tradicional ha tendit a assumir que tots els esdeveniments traumàtics deixen ferides psicològiques i a obviar l'estudi d'aspectes positius com la resiliència, basada en la capacitat de resistir i refer-se enfront dels embats de la vida. Una tendència que mostra evidents signes de canvi.

ALGUNES DE LES CARACTERÍSTIQUES ATRIBUÏDES A LES PERSONES RESILIENTS
- Sentit de l'autoestima fort i flexible.
- Independència de pensament i acció.
- Habilitat per donar i rebre en les relacions amb els altres.
- Alt grau de disciplina i de sentit de la responsabilitat.
- Reconeixement i desenvolupament de les seves pròpies capacitats.
- Una ment oberta i receptiva a noves idees.
- Gran varietat d'interessos.
- Un refinat sentit de l'humor.
- La percepció dels seus propis sentiments i dels sentiments dels altres.
- Capacitat per comunicar aquests sentiments de manera adequada.
- Una gran tolerància al patiment.
- Capacitat de concentració.
- Compromís amb la vida.
- Capacitat d'afrontament.
- L'existència d'un propòsit significatiu en la vida.
- La creença que un pot aprendre amb les seves experiències, siguin aquestes positives     o negatives.

Totes aquestes característiques són susceptibles de poder ser fomentades. Es poden crear les condiciones perquè, efectivament, puguin estar més i més presents en la nostra experiència. Podem contemplar, per tant, que se’n pot aprendre a ser resilient.  Quelcom que no podem considerar una novetat si atenem a les paraules del poeta Juvenal: