5.25.2020

DOCUMENT: CALMARSE DESDE EL CUERPO


"CALMARSE DESDE EL CUERPO" és un document en el que he seleccionat 10 recursos corporals molt efectius per a calmar-se i mantenir un estat de pau i serenor.

Treballar des del cos és una excel·lent manera, ràpida i eficient, de poder
regular-nos.

El document té una extensió de 30 pàgines.
Incorpora gràfics i figures per facilitar la comprensió del text i la realització de les pràctiques.
Està redactat en castellà.

INDEX:
El cuerpo al habla
Conciencia corporal
Estados de activación
Prácticas
1 .-  Saliva fluida
2 .-  Sacudirse
3 .-  Descargas involuntarias
4 .-  Orbicularis oris
5 .-  Conciencia caja torácica
6 .-  Push abdominal
7 .-  Feedback facial
8 .-  Respiración  4  – 7 –  8
9 .-  Posturas de Peter Levine
10.- Estimulación bilateral
Algunos pequeños gestos
Algunas citas

Difonc aquest material per Internet.
El seu preu és de 15 €.
Envío el material com un arxiu PDF junt amb el nº de compte on fer l’ingrés.
Si el voleu rebre només cal comunicar-ho a l'e-mail: fjfllb@gmail.com


Salutacions5.18.2020

A treure màscares

ESTOY EN CONTRA 
DE LLEVAR MASCARILLA EN LOS ESPACIOS PÚBLICOS POR OBLIGACIÓN. 
Dra. Natalia Prego

5.15.2020

En el Parlament italià, parlen


Com veieu, aquest video JA NO es pot visualitzar.
Pujo a continuació un altre en el que es pot escoltar tot el parlament sencer d'aquesta diputada italiana i que, de moment, es pot visualitzar.
Escoltant-la, sembla talment que vingui d'un altre planeta, d'una realitat paral·lela a la dissenyada oficialment.
Potser per això ens volen protegir i el video anterior ja no es pot visualitzar.
És des de la diversitat d'opinions que cadascú pot anar traient les seves pròpies conclusions.


Afegeixo, per a tots aquells que puguin estar oblidant-lo, l'article 19 de la Declaració Universal de Drets Humans: 
Artículo 19
Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión; este derecho incluye el no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir informaciones y opiniones, y el de difundirlas, sin limitación de fronteras, por cualquier medio de expresión.
https://www.ohchr.org/EN/UDHR/Documents/UDHR_Translations/spn.pdf