10.29.2016

Mode calma (I)

El mode calma és un dels nostres dos grans modes de funcionament. És el nostre estat natural de base i des d'aquí es manifesta el millor de nosaltres. Assenyala el psicòleg Paul Gilbert al respecte: "El comportament bondadós es recolza en un sistema fisiològic fonamental. En quant s'acudeix a ell ho organitza tot en la ment".