9.28.2016

Canvi radical. Nou video

                           https://www.youtube.com/watch?v=AXwH5RkR_3Q
Els canvis profunds exigeixen 
visions i comprensions 
radicalment diferents 
dels temes essencials.