6.04.2015

Un frau anomenat masclisme

Els territoris de vulnerabilitat són ideals perquè hi creixin tot tipus de nans psicològics.
Mites, pensaments màgics, creences, succedanis de tota mena i condició... arrelen i es desenvolupen amb força en aquestes condicions. I el masclisme és un d’aquests productes.
Ras i curt, el masclisme és una actitud basada en l’atribució de superioritat a l’home sobre la dona, amb totes les manifestacions i derivades que això pot tenir. Es tracta d’una falla estructural en la qual, d’entrada, s’oblida que en qüestió de drets i deures tots els éssers humans som iguals, sense cap mena de distinció.
Per molt que s’hagi volgut vendre, i encara es continuï venent, com una manifestació i expressió de poder, en termes psicològics, l’actitud de prepotència pròpia del masclisme, no és res més que un símptoma d’ impotència. La raó és simple: ningú que gaudeix d’autèntic poder necessita imposar-se a ningú.
El masclista és un individu necessitat que disfressa la seva incapacitat i incompetència per assumir la responsabilitat de la seva pròpia vida amb una suposada fortalesa. Es tracta d’un comportament agressiu incompatible amb una pedra angular de tota relació saludable: el respecte. El “poder” del masclisme és un poder exterior, un poder “sobre”, basat en relacions de competició, mentre que el poder de la maduresa és un poder interior, basat en relaciones de cooperació. Es tracta d’un joc de derrota – derrota, és a dir, en el que tothom hi surt perdent.
El masclisme correspon a una vella manera d’entendre la masculinitat imposada secularment i que es manté encara fortament arrelada. De fet, és el negatiu de l’autèntica masculinitat, madura i adulta, basada en una saludable intimitat, en el respecte i en l’autonomia personal, i que n’és, alhora, l’únic i verdader antídot.