3.30.2017

Democràcia: Quan el nom no fa la cosa

Deia Erich Fromm:  "Hi ha una sola manera de definir el veritable significat de la diferència entre feixisme i democràcia. Aquesta constitueix un sistema que crea condicions polítiques, econòmiques i culturals dirigides al desenvolupament ple de l'individu. El feixisme, per contra, és un sistema que, no importa quin sigui el nom que adopti, subordina l'individu a propòsits que li són estranys i debilita el desenvolupament de la genuïna individualitat".
Ara repassem alguns dels aspectes que defineixen els marcs del funcionament actual, com els mercats, els medis de comunicació de masses, la política parlamentària, el sistema educatiu a l'ús, el sistema judicial i els paradigmes actuals de salut mental  i valorem a quin dels dos propòsits serveixen millor. Doncs això.