1.12.2022

PUBLICACIÓ MES DE GENER

Comencem l'any, amb la publicació d'aquest mes de gener, disparant al cor.

Més enllà de la seva funció biològica essencial, el cor està associat al món de les emocions, dels sentiments, a allò que és de veritat…. Podríem dir que aquestes dues dimensions correspondrien  a l’àmbit biopsicològic. Però contemplem una altra dimensió, infeliçment molt deixada de banda en els nostres temps, la que fa referència a allò més profund, a la saviesa, a allò intangible, a allò més subtil, a allò no manifestat, a allò que d'una manera genèrica podem anomenar espiritual. I aquí és on apuntem, amb una col·lecció de cites que entenem estan en sintonia i evoquen aquesta dimensió espiritual del cor, com a símbol del centre de l'Ésser.


Com sempre, si esteu interessats i m'ho confirmeu al meu e-mail, us enviaré el document en format PDF i també el nº de compte on fer l'ingrés.

fjfllb@gmail.com

P.V.P: 15 €

Salutacions.