6.01.2020

TEIXITS D'AVORTAMENT EN LES VACUNES. T'HO HAVIEN DIT?

Si us considereu molt sensibles mireu en molt de compte aquest documental.