4.08.2020

Els deixebles del mestre Goebbels

Goebbels va fer escola.
Els seus 11 principis de propaganda continuen essent seguits i aplicats avui en dia amb fruició en TOTS els medis oficials d'informació, també en aquella que en diuen "la nostra", finançada pels rapinyaires dels cobraments pendents.

Si voleu informació ampliada al respecte us remeto a
https://brotandodesdelanada.blogspot.com/