6.16.2019

Armes de manipulació (VII)

Aquesta és l'estratègia essencial de desnonament psicològic.