3.10.2018

Res és el que sembla (IV)

Els "preparaos"
són víctimes ensinistrades
per fer de botxins.