2.05.2018

Res és el que sembla (I)


Per gairebé tot hi ha dues visions de les coses. 
La visió des de la societat profana i la visió des de les societats iniciàtiques.