1.04.2018

Notes sobre la vida XVI

Treballar el cos no és una gimnàstica.
És un portal d'accés 
per recuperar l'ànima.
Francesc J. Fossas