12.14.2017

Mecanismes de poder (II)

Tu provoques caos.
I les lògiques respostes naturals conseqüents dels receptors de les agressions les qualifiques com defectes estructurals seus i les aprofites per justificar i implementar "solucions" repressives, que és allò que realment volies des d'un bon inici i la intenció última del que fas.
És l'anomenada fórmula:
Problema  -  Reacció  -  Solució.
I amb la qual s'està pervertint des de fa mil·lennis l'ordre natural.