11.28.2017

Mecanismes de poder (I)

Hi hauria dos tipus de persones desestabilitzades. Aquelles que tenen el coratge de reconèixer-ho i intenten superar-se i aquelles que l'única estratègia que tenen per suportar-ho és intentar ensorrar més als altres. Aquests últims són els que solen estar en el poder.