10.14.2017

Curtcircuitant la violència

Impressionant experiència de com el silenci i la no reacció 
poden desconcertar, desactivar i aturar l'impuls violent.
100% importable al món interior.
SOM VIUS
(min. 1 a 4:46)